Träning och hjärnan - ett samspel

06.04.2020

DEL 1 - Kognitivt försprång

Träning gynnar inte bara den fysiska hälsan utan har också effekter på vår mentala förmåga. Genom att hålla dig fysiskt aktiv håller du både kropp och knopp friska!

Det är inte av en ogrundad anledning man begär mer motion i skolan eller tillgång till fysisk aktivitet i gemenskap för äldre. Kroppen och knoppen går hand i hand. Genom att stimulera det ena växer och stärker man det andra. Detta är inte helt okänt men vet du vad de positiva effekterna faktiskt är?

Förbättrad inlärning